Thông dịch viên ở Guadeloupe

Goroda Perevodov Inc — Mạng lưới phiên dịch viên quốc tế

Lợi ích của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi

Phiên dịch viên ở mọi nơi

Chúng tôi cung cấp phiên dịch viên chuyên nghiệp ở bất kỳ thành phố và quốc gia nào

Dịch vụ dịch thuật

Chúng tôi cung cấp các bản dịch với bất kỳ khối lượng và độ phức tạp nào, đảm bảo thuật ngữ chính xác và độ trung thực về văn phong so với bản gốc

Dịch thuật công chứng

Chúng tôi cung cấp bản dịch được chứng nhận chính thức bởi một công chứng viên. Kết quả được gửi bằng chuyển phát nhanh.

Apostille cho bất kỳ quốc gia nào

Chúng tôi hỗ trợ bạn lấy apostille ở nước ngoài để nộp cho các cơ quan chính phủ ở bất kỳ quốc gia nào

Hợp pháp hóa lãnh sự

Chúng tôi hỗ trợ bạn thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ để nộp cho các cơ quan chính phủ ở nước ngoài