ล่ามในกวาเดอลูป

Goroda Perevodov Inc — เครือข่ายล่ามนานาชาติ

ข้อดีของเรา

บริการของเรา

ล่ามได้ทุกที่

เราให้บริการล่ามมืออาชีพในเมืองและประเทศต่างๆ

บริการแปล

เราให้บริการการแปลทุกปริมาณและความซับซ้อน เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคำศัพท์ที่แม่นยำและโวหารที่ตรงตามต้นฉบับ

การแปลรับรอง

เราให้บริการแปลที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากทนายความ ผลลัพธ์จะถูกส่งโดยผู้จัดส่ง

Apostille สำหรับประเทศใด ๆ

เราช่วยคุณในการได้รับ Apostille ในต่างประเทศเพื่อส่งไปยังหน่วยงานของรัฐในประเทศใดก็ได้

การทำนิติกรกงสุล

เราช่วยเหลือคุณในการดำเนินการรับรองเอกสารกงสุลเพื่อยื่นต่อหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ