په ګواډیلوپ کې ترجمانان

Goroda Perevodov Inc — د ژباړونکو نړیواله شبکه

زموږ ګټې

زموږ خدمتونه

هرچیرې ترجمانان

موږ په هر ښار او هر هیواد کې مسلکي ژباړونکي چمتو کوو

د ژباړې خدمتونه

موږ د هر حجم او پیچلتیا ژباړې چمتو کوو، اصلي ته دقیق اصطالح او سټایلیک وفادارۍ ډاډمن کوو

نوټری شوی ژباړه

موږ هغه ژباړې چمتو کوو چې په رسمي ډول د نوټري لخوا تصدیق شوي. پایلې د کورئیر لخوا لیږل کیږي.

د هر هیواد لپاره اپوسیل

موږ تاسو سره په هر هیواد کې دولتي ادارو ته د سپارلو لپاره بهر د رسول په ترلاسه کولو کې مرسته کوو

د قونسلګرۍ قانوني کول

موږ تاسو سره په بهر کې دولتي ادارو ته د سپارلو لپاره د اسنادو قونسلي قانوني کولو کې مرسته کوو