مترجمان در گوادلوپ

Goroda Perevodov Inc — شبکه مترجمان بین المللی

مزایای ما

خدمات ما

مترجم در هر کجا

ما مترجم حرفه ای را در هر شهر و هر کشوری ارائه می دهیم

خدمات ترجمه

ما ترجمه هایی را با هر حجم و پیچیدگی ارائه می دهیم و از اصطلاحات دقیق و وفاداری سبک به اصل اطمینان می دهیم.

ترجمه محضری

ما ترجمه هایی را ارائه می دهیم که به طور رسمی توسط یک دفتر اسناد رسمی تأیید شده است. نتایج با پیک ارسال می شود.

آپوستیل برای هر کشوری

ما به شما کمک می کنیم تا یک آپوستیل در خارج از کشور برای ارسال به سازمان های دولتی در هر کشوری دریافت کنید

قانونی سازی کنسولی

ما به شما کمک می کنیم تا اسناد و مدارک را برای ارائه به سازمان های دولتی خارج از کشور قانونی کنید