Διερμηνείς στη Γουαδελούπη

Goroda Perevodov Inc — Διεθνές Δίκτυο Διερμηνέων

Τα πλεονεκτήματά μας

Οι Υπηρεσίες μας

Διερμηνείς οπουδήποτε

Παρέχουμε επαγγελματίες διερμηνείς σε οποιαδήποτε πόλη και οποιαδήποτε χώρα

Υπηρεσίες μετάφρασης

Παρέχουμε μεταφράσεις οποιουδήποτε όγκου και πολυπλοκότητας, διασφαλίζοντας ακριβή ορολογία και στυλιστική πιστότητα στο πρωτότυπο

Συμβολαιογραφική Μετάφραση

Παρέχουμε μεταφράσεις επίσημα επικυρωμένες από συμβολαιογράφο. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται με courier.

Apostille για κάθε χώρα

Σας βοηθάμε να αποκτήσετε ένα apostille στο εξωτερικό για υποβολή σε κρατικούς φορείς σε οποιαδήποτε χώρα

Προξενική Νομιμοποίηση

Σας βοηθάμε στη διενέργεια προξενικής νομιμοποίησης εγγράφων για υποβολή σε κρατικούς φορείς του εξωτερικού